Nhớt Lạnh Suniso 3GS

SUNISO GS là loại dầu chất lượng cao được thiết kế để sử dụng cho bôi trơn máy nén lạnh.

Danh mục:

Thông Tin Chi Tiết

Ứng dụng:

  • Trộn lẫn với các môi chất lạnh HCFC và CFC như R22, R-502, và R12 với các tính năng ổn định tuyệt vời và kéo dài thời gian bảo trì trong các hệ thống lạnh sử dụng các môi chất trên.
  • Sử dụng rất tốt trong các hệ thống lạnh sử dụng môi chất tự nhiên như R-717, R-600a, R-290.
  • Dầu nhớt SUNISO GS được tinh chế từ dầu thô gốc Naphten chọn lọc bằng phương pháp đặc biệt đảm bảo bôi trơn và các thuộc tính tuyệt vời khác.
  • Được sử dụng cho hầu hết các loại máy điều hòa, tủ lạnh, hệ thống cấp đông  trên thế giới.

Thông số kỹ thuật:

   Đặc tính SUNISO 3GS
Mật độ 150C g/cm3 0.909
Mầu sắc ASTM L0.5
Độ nhớt động học
  Tại 400C mm2/s 29.5
  Tại 1000C mm2/s 4.31
Điểm chớp cháy COC 0C 178
Điểm rót chảy 0C -40
Số trung hòa mg KOH/g 0.01
Điểm aniline 0C 75.4
Nhiệt độ đông đặc 0C -53