Nhớt lạnh Emkarate RL68H

“Nhớt lạnh EMKARATE RL 68H là loại nhớt lạnh gốc Polyol ester (POE) tổng hợp được nghiên cứu và tinh chế theo phương pháp đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng làm lạnh có môi chất HFC,HCFC cũng như dầu khoáng và dầu ankylbenzene trong hệ thống lạnh.nhớt lạnh Emkarate RL 68H được tinh chế bằng phương pháp đặc biệt nó cung cấp hiệu suất lạnh tối ưu nhất cho hệ thống ,Emkarate RL 68H được sử dụng phổ biến trong hệ thống điều hòa không khí và hệ thống lạnh công nghiệp trên thế giới.

Danh mục:

Thông Tin Chi Tiết

Thông số kỹ thuật:

Chỉ số phân tích Phương pháp thử Giá trị tiêu biểu
Tính nhớt tại 40°C (cSt) ASTM D455 66.6
Tính nhớt tại 100°C (cSt) ASTM D445 9.4
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 120
Điểm rót chảy (°C) ASTM D97 -39
Tỷ trọng tại 20°C (g/ml) ASTM D1298 0.977
Điểm chớp cháy COC (°C) ASTM D92 270
Trị số Acid (mg KOH/g) ASTM D974 <0.05

 

Định Lượng  5 lít/can và 20 lít / thùng
Xuất xứ  UK /USA / MALAYSIA
Bảo quản  Ở nhiệt độ bình thường