Gas R134A – Agas

HFC
Thay thế cho CFC R12, có tính chất nhiệt động tương tự R12
Gas R134a là loại gas không gây cháy và không ảnh hưởng xấu đến môi trường

Danh mục:

Thông Tin Chi Tiết

Ứng dụng:

  • Tủ lạnh gia đình
  • Hệ thống điều hòa không khí
  • Hệ thống bơm nhiệt
  • Chillers
  • Hệ thống lạnh giao thông vận tải
  • Hệ thống làm lạnh thương mại

Tính chất vật lý

Tên hóa học 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Trọng lượng phân tử  102.0 kg/kmol
Nhiệt độ sôi ở 1.013 bar  -26.3°c
Nhiệt độ giới hạn  101.1°c
Áp suất giới hạn  40.6 bar